درباره ما

«I Love Russia» پروژه ای است از «بنیاد اومانا» با هدف شناخت و معرفی تاریخ و فرهنگ و هنر و مردم کشور روسیه به زبان فارسی.
«بنیاد اومانا» موسسه ای است خصوصی، غیر انتفاعی، غیر سیاسی، غیر مذهبی و غیر وابسته که با هدف گفتگوی فرهنگ ها و تمدن ها در سال ۲۰۰۹ توسط بهروز بهادری فر در مسکو راه اندازی شده است.

از پیشنهاد ها و انتقادهای شما استقبال می کنیم.